Handplockade viner. Endast för medlemmar.

Tack för din anmälan, snart får du dina första tips. Välkommen!

Tack, du är nu medlem hos TheWineYard.se. Välkommen!

HELLO!

Welcome back .
clicked your link so far.
signed up.

×

Villkor

När du accepterar villkoren bekräftar du samtidigt att du är över 20 år.

Ruhe By Mail AB nordiska kampanjer innefattar reklamkampanjer, tävlingar, test och undersökningar.
Samtycke och behandling av personuppgifter

Denna reklamkampanj, test och/eller enkät alternativt medlemskap har skapats av Ruhe By Mail AB som registrerar ditt deltagande. Genom att delta i tävlingen samtycker du till att samtliga Ruhe By Mail AB-bolag (i dessa villkor hädanefter kallade ” Ruhe By Mail AB” eller ” Ruhe By Mail AB -bolagen”) får utväxla dina personuppgifter mellan varandra i samband med genomförandet av tävlingen.

Du samtycker vidare till att dina personuppgifter vidarebefordras till de bolag som samarbetar med Ruhe By Mail AB. Dina uppgifter kommer att behandlas för marknadsföringsändamål inkluderande brev, telefon och elektronisk post (email, SMS, MMS osv). Personuppgifterna inhämtas främst direkt från medlemmen själv, men kan även komma att kompletteras genom uppdatering från andra tillgängliga databaser, främst med korrekta namn- och adressuppgifter för post- och telekommunikation. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har också rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke att bli kontaktad hos respektive annonsör, genom att kontakta dessa direkt.

Ruhe By Mail AB
Riddargatan 35, 114 57 Stockholm
ORG.NR: 556792-1688
Email: info@ruhebymail.com

ashwagandha capsules amazon CBDOILKaufen.com